Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Aerochamber Plus* Flow-Vu*

Ο αεροθάλαμος εισπνοών Aerochamber Plus* Flow-Vu* προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με δοσιμετρική συσκευή εισπνοών για τη χορήγηση φαρμάκου σε μορφή αερολύματος (aerosol) στους πνεύμονες, όπως έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό σας.

product-adult-large-2

Με Mάσκα

Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες Καθαρισμού

product-mouthpiece-2

Με Επιστόμιο

Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες Καθαρισμού

aerochamber-mask-instructions-step-01@2x

Βήμα 1

Αυτός ο αεροθάλαμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Εξετάστε προσεκτικά τον αεροθάλαμο και αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα. Κάντε άμεσα αντικατάσταση εάν υπάρχουν κατεστραμμένα μέρη ή στην περίπτωση που λείπουν τμήματα.

aerochamber-mask-instructions-step-02@2x

Βήμα 2

Αφαιρέστε το καπάκι από τη συσκευή εισπνοής.

aerochamber-mask-instructions-step-03@2x

Βήμα 3

Ανακινήστε τη συσκευή εισπνοής αμέσως πριν τη χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που τη συνοδεύουν.

aerochamber-mask-instructions-step-04@2x

Βήμα 4

Εισαγάγετε τη συσκευή εισπνοής στο οπίσθιο τμήμα του θαλάμου.

aerochamber-mask-instructions-step-05@2x

Βήμα 5

Τοποθετήστε τη μάσκα στο πρόσωπό σας για να εξασφαλίσετε αποτελεσματική εφαρμογή και αποφυγή διαρροής.

aerochamber-mask-instructions-step-06@2x

Βήμα 6

Πιέστε τη συσκευή εισπνοής στην αρχή μιας αργής εισπνοής, κατά την οποία ο δείκτης εισπνοών κινείται προς τον ασθενή. Χρησιμοποιήστε το δείκτη εισπνοών Flow Vu για να μετρήσετε τις αναπνοές. Κρατήστε τη μάσκα σταθερά στη θέση της για 5 έως 6 εισπνοές/εκπνοές ή ανάλογα με τις οδηγίες του ιατρού σας.

aerochamber-mask-instructions-step-07@2x

Βήμα 7

Ακολουθείστε τις οδηγίες της συσκευής εισπνοών ή τις οδηγίες του ιατρού σας για το πόσο θα περιμένετε πριν επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6.

aerochamber-mask-cleaning-step-01@2x

Βήμα 1

Αφαιρέστε το οπίσθιο εξάρτημα. Για απόσπαση του πρόσθιου εξαρτήματος, περιστρέψτε τον αεροθάλαμο.

aerochamber-mask-cleaning-step-02@2x

Βήμα 2

Εμβυθίστε και τα δύο εξαρτήματα για 15 λεπτά σε ήπιο διάλυμα υγρού απορρυπαντικού πιάτων και χλιαρού καθαρού νερού. Ανακινήστε ελαφρά. Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με καθαρό νερό. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα στο πάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ασφαλώς τοποθετημένο με την πρόσοψη προς τα πάνω. Βάλτε το πλυντήριο πιάτων να λειτουργήσει σε κανονικό ή μικρό κύκλο.

aerochamber-mask-cleaning-step-03@2x

Βήμα 3

Ανακινήστε απαλά για να απομακρυνθεί η περίσσεια νερού κι αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει όρθια. Μη στεγνώνετε με θερμότητα.

aerochamber-mask-cleaning-step-04@2x

Βήμα 4

Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι στεγνά πριν την επανασυναρμολόγησή τους. Για επανασυναρμολόγηση, προσαρτήστε το πρόσθιο εξάρτημα στο άκρο του αεροθαλάμου και περιστρέψτε σταθερά έως ότου ασφαλίσει στην κλειδωμένη του θέση. Κεντράρετε το σημάδι ευθυγράμμισης στο οπίσθιο εξάρτημα με τον δείκτη του Flow-Vu* . Πιέστε σταθερά για να προσαρτήσετε το οπίσθιο εξάρτημα.

aerochamber_epistomio_instructions_step_1@2x

Βήμα 1

Αυτός ο αεροθάλαμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Εξετάστε προσεκτικά τον αεροθάλαμο και αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα. Κάντε άμεσα αντικατάσταση εάν υπάρχουν κατεστραμμένα μέρη ή στην περίπτωση που λείπουν τμήματα.

aerochamber_epistomio_instructions_step_2@2x

Βήμα 2

Εισαγάγετε τη συσκευή εισπνοής στο οπίσθιο τμήμα του αεροθαλάμου. Τοποθετήστε το επιστόμιο στο στόμα σας και κλείστε τα χείλη σας γύρω του για να εξασφαλίσετε αποτελεσματική εφαρμογή.

aerochamber_epistomio_instructions_step_3@2x

Βήμα 3

Εκπνεύστε και στη συνέχεια πιέστε την συσκευή εισπνοής μία φορά στην αρχή μιας αργής εισπνοής. Εισπνεύστε αργά και βαθιά μέσω του αεροθαλάμου έως ότου ολοκληρώσετε μια πλήρη αναπνοή. Κρατήστε την αναπνοή σας για 5-10 δευτερόλεπτα πριν από την εκπνοή. Εκπνεύστε και πιέστε την συσκευή εισπνοής μια φορά στην αρχή μιας αργής εισπνοής. Αναπνεύστε και εκπνεύστε μέσω του αεροθαλάμου 2-3 φορές κρατώντας τα χείλη σας σφιχτά γύρω από το επιστόμιο του αεροθαλάμου.

aerochamber_epistomio_cleaning_step_1@2x

Βήμα 1

Αφαιρέστε το οπίσθιο εξάρτημα. Για απόσπαση του πρόσθιου εξαρτήματος, περιστρέψτε τον αεροθάλαμο.

aerochamber_epistomio_cleaning_step_2@2x

Βήμα 2

Εμβυθίστε και τα δύο εξαρτήματα για 15 λεπτά σε ήπιο διάλυμα υγρού απορρυπαντικού πιάτων και χλιαρού καθαρού νερού. Ανακινήστε ελαφρά. Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με καθαρό νερό. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα στο πάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ασφαλώς τοποθετημένο με την πρόσοψη προς τα πάνω. Βάλτε το πλυντήριο πιάτων να λειτουργήσει σε κανονικό ή μικρό κύκλο.

aerochamber_epistomio_cleaning_step_3@2x

Βήμα 3

Μη στεγνώνετε με θερμότητα.Ανακινήστε απαλά για να απομακρυνθεί η περίσσεια νερού και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει όρθια.

aerochamber_epistomio_cleaning_step_4@2x

Βήμα 4

Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι στεγνά πριν την επανασυναρμολόγησή τους. Για επανασυναρμολόγηση, προσαρτήστε το πρόσθιο εξάρτημα στο άκρο του αεροθαλάμου και περιστρέψτε σταθερά έως ότου ασφαλίσει στην κλειδωμένη του θέση. Κεντράρετε το σημάδι ευθυγράμμισης στο οπίσθιο εξάρτημα με το δείκτη του Flow-Vu*. Πιέστε σταθερά για να προσαρτήσετε το οπίσθιο εξάρτημα.

Tips για τους μικρούς μας φίλους

Ενθαρρύνετε τα παιδιά με έπαινο και ανταμοιβή

Χρησιμοποιήστε ένα αρκουδάκι ή μία κούκλα προσποιούμενοι ότι χρησιμοποιούν τον αεροθάλαμο, ώστε να φαίνεται σαν παιχνίδι

Ενθαρρύνετε τα παιδιά με έπαινο και ανταμοιβή

Tips για τους μικρούς μας φίλους

Ενθαρρύνετε τα παιδιά με έπαινο και ανταμοιβή

Χρησιμοποιήστε ένα αρκουδάκι ή μία κούκλα προσποιούμενοι ότι χρησιμοποιούν τον αεροθάλαμο, ώστε να φαίνεται σαν παιχνίδι

Ενθαρρύνετε τα παιδιά με έπαινο και ανταμοιβή

Tips για τους μικρούς μας φίλους

Ενθαρρύνετε τα παιδιά με έπαινο και ανταμοιβή

Χρησιμοποιήστε ένα αρκουδάκι ή μία κούκλα προσποιούμενοι ότι χρησιμοποιούν τον αεροθάλαμο, ώστε να φαίνεται σαν παιχνίδι

Ενθαρρύνετε τα παιδιά με έπαινο και ανταμοιβή

Tips για τους μικρούς μας φίλους

Ενθαρρύνετε τα παιδιά με έπαινο και ανταμοιβή

Χρησιμοποιήστε ένα αρκουδάκι ή μία κούκλα προσποιούμενοι ότι χρησιμοποιούν τον αεροθάλαμο, ώστε να φαίνεται σαν παιχνίδι

Ενθαρρύνετε τα παιδιά με έπαινο και ανταμοιβή

Πριν από κάθε χρήση

Φροντίστε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες καθώς και τις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή εισπνοών. Εξετάστε προσεκτικά το θάλαμο και αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα. Κάντε άμεσα αντικατάσταση εάν υπάρχουν κατεστραμμένα τμήματα ή στην περίπτωση που λείπουν τμήματα.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.

wash-label@2x

Το AeroChamber Plus® Flow-Vu® είναι κατάλληλο για το πλυντήριο πιάτων. Τοποθετήστε το στο πάνω ράφι του πλυντηρίου. Η θερμοκρασία λειτουργίας να μην ξεπερνά τους 70°C.

aerochamber-woman-cta@2x

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ

Ασθενείς & Θεράποντες

Συμβουλές και ενημέρωση για ασθενείς με άσθμα και θεράποντες.

aerochamber-man-cta-@2x

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ

Επαγγελματίες Υγείας

Επιστημονικά άρθρα και ενημέρωση για παθήσεις του αναπνευστικού.